Selvledelse – kvalificeret i både holdning og handling

Selvledelse har både en forside og en bagside.

Når selvledelse fungerer godt, så fører det til øget fleksibilitet, kreativitet, udvikling, arbejdsglæde og trivsel i organisationen.

Men det selvledende arbejde rummer også mange udfordringer, fordi det kan virke grænseløst og udflydende, og bagsiden kan derfor være konflikter på arbejdspladsen og problemer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

I Etikos tilbyder vi, med etikken som faglig tilgang, en række redskaber til håndtering af selvledelsens bagsider, så vi kan sikre forsiderne. Med etikken kan vi kvalificere samarbejdet, det relationelle og kommunikationen, og skabe tydelige fælles rammer for det selvledende arbejde og samarbejde. På denne måde kvalificerer vi organisationens kerneydelse, og styrker medarbejdernes selvstændige arbejde, så det bliver målrettet mod den fælles værdiskabelse. Effekten af det etikfaglige arbejde med selvledelse er vækst på alle bundlinjer i organisationen. At organisationen i højere grad bliver velfungerende og dynamisk som en helhed, med en kultur baseret på fælles ansvar, åbenhed og tillid.

Etikken har meget at byde på i det selvledende arbejde. Med etikken undersøger og konkretiserer vi det værdibaserede grundlag for selvledelse i organisationen. Og med etikken kvalificerer vi relationer og kommunikation i samarbejdet, og arbejder med konkrete redskaber til håndtering af selvledelsens spændinger og dilemmaer. Etikken gør det tydeligt, hvad ledelse af selvledende medarbejdere indebærer, og hvad det fordrer af medarbejderne, at være selvledende.

Vi tilbyder skræddersyede processer tilpasset den enkelte organisation, med fokus på både lederudvikling og medarbejderudvikling. Vores processer integrerer top-­‐down og bottom-­‐up tilgange, så hele organisationen inkluderes i en fælles udviklings-­‐ og forandringsproces, med fokus på kvalificering af organisationens kerneydelse, kulturudvikling og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel.

FacebookTwitterLinkedIn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.