Konfliktmægling

Udbyttet af konfliktmægling

  • Konfliktmæglingsprocessen bidrager til øget afklaring og bevidstgørelse hos de involverede parter og skaber blik for nye handlemuligheder – til gavn for hele organisationen
  • Konfliktens indflydelse på resten af organisationen mindskes, og på den måde er det en investering i organisationens udvikling og trivsel.
  • Parterne får konkrete dialog- og etikredskaber i forhold til at håndtere og forebygge fremtidige konflikter
  • Konfliktmæglingsprocessen er et afgørende skridt ift at kunne genvinde arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladsen

Konfliktmægling – en investering i medarbejdertrivsel og organisationens fremtid

Faglige og personlige konflikter er en naturlig del af samarbejdet i enhver organisation. Konflikter skal ikke undgås – de skal håndteres. Mange har oplevet, hvor tyngende og ødelæggende en konflikt kan være ift arbejdsmiljøet, hvis ikke der tages hånd om den. Konflikter, der ikke tages hånd om, kan koste dyrt – rigtig dyrt – for organisationen – i form af øget sygefravær, nedsat produktivitet, tab i kroner og ører, mistrivsel og mistet arbejdsglæde.

I Etikos tilbyder vi konfliktmæglingsprocesser med etikken som redskab. Målet er at bringe de konfliktende parter sammen, og inden for en tryg og kvalificeret ramme at give parterne mulighed for at indgå i en dialog med hinanden – mhp at de opnår en øget forståelse for hinanden, får helet og styrket deres relation samt får øje på nye handlemuligheder ift fremtiden.

Konfliktmægling handler om at få mennesker til at mødes der, hvor modstanden og sårbarheden er aller størst, dér, hvor mistilliden, frygten eller afmagten har taget over, og hvor dialogen og kontakten er brudt. Derfor er konfliktmægling en decideret investering ift at sikre organisationens ve og vel, dens vækstmuligheder og medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde.

Målet med mæglingen er

–       At arbejde med svære og sårbare konflikter på et kvalificeret grundlag og inden for en tryg og tillidsskabende ramme

–       At få genetableret kontakten og dialogen mellem de konfliktende parter mhp at skabe øget gensidig forståelse

–       At give parterne mulighed for at komme ud af deres fastlåsthed og få talt om det, der er vigtigt for dem at få talt om – med henblik på at skabe heling i forhold til relationen og indsigt i forhold til sagen

–       At skabe et refleksionsrum i forhold til at undersøge, udfolde og belyse, hvad konflikten handler om – set fra de forskellige parters perspektiv

–       At give parterne konkrete etik-redskaber i forhold til at arbejde med kontakt og  den gode relation

Konfliktmæglerens rolle er

At skabe en tryg, tydelig og kvalificeret ramme for mødet mellem parterne

–       At sætte rammen for dialogen og hjælpe de involverede parter med at få talt om det, der er vigtigt for dem at få talt om

–       At indgå som upartisk facilitator i mæglingen. Mægleren har tavshedspligt og er ikke på nogen af parternes side.

–       At sikre – ved hjælp af nysgerrige, undersøgende, undrende og udfordrende spørgsmål – at begge – eller alle – parter får ordet og mulighed for at udtrykke hver deres perspektiv på konflikten

–       At sikre helikopter- og metaperspektivet i dialogen om konflikten med henblik på, at parterne får de optimale betingelser for at opnå indsigt, bevidstgørelse og erkendelse i forhold til konflikten

FacebookTwitterLinkedIn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.