Etikos vil dokumentere af etisk bevidsthed

Selvfølgelig skal vi som konsulenthus kunne dokumentere effekten af det arbejde vi laver. Derfor har Etikos gennem længere tid arbejdet på en metode til effektundersøgelse af vores processer. Samt dokumentation af processernes effekt på den etiske kultur.

Metoden er klar til brug i august 2012.

Etikos insisterer på at gøre en forskel og skabe værdi for vores kunder og derfor lægger vi i Etikos stor vægt på at vores processer har en tydelig effekt og langsigtet virkning for organisationerne.

Denne effekt og virkning er det væsentligt at kunne dokumentere, både for vores kunder og for os selv. Derfor har vi udviklet et unikt metodisk værktøj til at undersøge og dokumentere den påvirkning vores arbejde har på den etiske kvalitet i organisationer.

Metoden baserer sig på en særlig kombination af kvalitative og kvantitative tilgange, som gør det muligt at undersøge noget så uhåndgribeligt som etisk kultur. Vores spørgeskemaer er kvalitativt ’grounded’, og suppleres med fokusgruppeinterviews og observationer, alt sammen som en integreret del af vores processer. På denne måde sikres validiteten i undersøgelsen, så vi kan dokumentere udviklingen af den etiske kvalitet ved en proces med Etikos.

Vi afdækker og analyserer således den etiske kultur både før, under og efter en proces.

FacebookTwitterLinkedIn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.