Holstebro Kommune

Vores samarbejde med Holsterbro Kommune udmundede i fire procesaftener, der omfattede 120 ledere fra skole- og daginstitutionsområdet og 150 forældrerepræsentanter fra bestyrelser. Formålet med dette var at kvalificere det samarbejde, der foreligger i henhold til at udvikle og understøtte det eksisterende arbejde med inkluderende praksisser. Dette har medført, at de deltagende er blevet klogere på[…]