Rusmiddelcenter Syddjurs

Etikos har i 2016 været involveret i en proces på Rusmiddelcenter Syddjurs. Vi har her arbejdet tæt med de ansatte omkring dialog og konflikt. Leder, Bente Helweg-Mikkelsen, udtalte følgende omkring processen: Tak til Etikos for et forløb, som har løftet os op over vaner, hverdag og fordomme. Især tak til Lene, som har været dialogens[…]

Etisk bevidst rekruttering

Danmarks største dagligvarekoncern, Coop, samarbejder med Etikos om uddannelse af deres frivillige butiksbestyrelsesmedlemmer. Tiltaget er et led i Coops strategi om at samtænke forening og forretning i endnu højere grad. Etikos underviser på en kursusrække, der sætter rekruttering på dagsordenen i et strategisk og mangfoldigt perspektiv. Målet er at engagere nye frivilligkræfter gennem en styrket[…]

Fokus på værdier som grundlag for den daglige ledelse

Kristelig Fagbevægelse valgte at indlægge et to-timers oplæg om etik på et internt lederseminar. En oplagt måde at vedligeholde det interne fokus på værdierne. ”De etiske grundholdninger tager vi med os i vores ledelsespraksis. Som en værdibåret organisation har vi et stort ansvar for at diskutere og sætte retning for de etiske grundholdninger, der skal[…]

Gribskov kommune

Etikos har i 2016 gennemført en proces i samarbejde med Gribskov kommune vedr. Bum-Modellen. Processen havde til formål at skabe et fælles sprog og en fælles metode til håndteringen af dilemmaer på tværs af det sociale område og forvaltningen. – BUM-Modellen

Det dilemmafyldte ledelsesrum

Offentlig ledelse er i stigende grad et felt, hvor den enkelte leder skal kunne håndtere modsatrettede forventninger og krav fra mange sider. Etikos samarbejder i efteråret 2015 med Koncern HR i Herning Kommune om at udvikle et velfunderet koncept for ”paradoksledelse”. Den praktiske etik er en effektiv nøgle til både at forstå det dilemmafyldte ledelsesrum[…]

Fælles kultur i dagplejen

Etikos gennemfører i efteråret 2015 et kvalitativt kulturprojekt på dagplejeområdet i Herning Kommune. Målet er at tegne et billede af den kulturelle mangfoldighed hos dagplejerne, som effektivt kan bruges til at sætte fokus på den fælles røde tråd og den fælles kerneopgave i arbejdet som dagplejer i kommunen. Projektet skal på ingen måde flytte hele[…]

Psykisk sårbare beboere inddraget i etikprocessen

Et hold bestående af både beboere og ansatte blev i 2012 uddannet til etikambassadører på Socialtpsykiatrisk Center Orion. Etikambassadørerne var efterfølgende med til at planlægge en dag for alle beboere på Orion, hvor der blev lavet plakater og skuespil over de tre etiske teorier. En medarbejder udtaler omkring processen: Det har gjort det meget nemmere[…]

Organisatorisk proces, der skaber fælles sprog på tværs af centret

I Rosenkildeparken syd er der blevet sat fokus på etik både på organisationsplan og på de enkelte bosteder. I forhold til det organisatoriske er lederne blevet introduceret til den etiske metode, og to medarbejdere fra hvert tilbud er blevet uddannet til etikambassadører. Disse etikambassadører er tovholdere på etikprocessen på deres eget bosted, og samtidig er[…]

En lederproces omkring selv- og medbestemmelse

Lederne på Socialpædagogisk center I Næstved gennemførte I foråret 2012 en etikproces omkring selv- og medbestemmelse. Der var cirka 30 ledere og konsulenter, der deltog på uddannelsen. Processen havde til formål at sætte fokus på, hvordan ledere og konsulenter kunne støtte op omkring organisationens fokus på selv- og medbestemmelse. En af lederne, der deltog på[…]

Medarbejderinddragelse i en ambitiøs proces

CenterCampo er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og består af lokale botilbud til mennesker med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser. Ledelsen for de 8 tilbud og ca. 172 medarbejdere har besluttet at skabe en fælles faglig etisk profil, hvor medarbejderne inddrages. Den omfattende proces involverer kursusdage i etisk metode for det enkelte tilbud, en samlet[…]

Skabelse af en bruger- og pårørendepolitik

Etikos har i samarbejde med Specialsektoren Region Nordjylland udarbejdet regionens nye bruger- og pårørendepolitik. Processen involverede både brugere, pårørende og medarbejdere i specialsektoren. Bruger- og pårørendepolitikken sætter ord på etikken og værdierne, der danner grundlag for mødet mellem specialsektorens medarbejdere, de mennesker, der benytter sig af tilbuddene, samt deres pårørende. Udgangspunktet for politikken er den[…]

Temadag om etiske dilemmaer

På bostedet Kernehusene afholdt Etikos en temadag under overskriften Håndtering af etiske dilemmaer. Målet var at sikre den etiske refleksion i det daglige møde med borgeren og på den baggrund skabe de bedste betingelser for trivsel og livskvalitet i hverdagen. Med dilemmaer fra Kernehusenes egen hverdag reflekterede medarbejderne over spørgsmålene: Hvordan skaber vi de bedste[…]

Strategiudvikling gav fokus på fælles værdier

mission, vision og værdier. Processen blev indledt med et lederinternat, hvorefter medarbejderne blev inddraget. Forstander Uwe Zink beskriver processen: ” Etikos` oplæg omkring etik og værdier har givet ledelse og derefter personale mulighed for at holde egne normer og værdier op mod arbejdspladsens. Dialogen om, hvorvidt vore holdninger og menneskesyn stemmer overens med de fælles[…]

Fælles rammer for den gode samtale

Myndighedsafdelingen ønskede at definere en fælles ramme for statusmøder, hvor både borgeren, pårørende, sagsbehandler, samarbejdspartner og fagretspersoner ofte sidder med ved bordet, indimellem med forskellige dagsordener. ”Det kan være komplekst. Derfor ville vi gerne blive klogere på de etiske aspekter, og dels finde en fælles formel for det gode møde,” fortæller teamleder Dorte Andreasen, Socialpædagogisk[…]

Koncern HR Herning

Offentlig ledelse er i stigende grad et felt, hvor den enkelte leder skal kunne håndtere modsatrettede forventninger og krav fra mange sider. Etikos samarbejder i efteråret 2015 med Koncern HR i Herning Kommune om at udvikle et velfunderet koncept for ”paradoksledelse”. Den praktiske etik er en effektiv nøgle til både at forstå det dilemmafyldte ledelsesrum[…]